En akita passar dig som har tålamod, humor och tid.

En akita vill ha en ägare som är konsekvent, aktiv och en vilja att lära.

En akita mår bäst av frisk luft, ren och färsk mat i varierad form samt minimal tillförsel av diverse kemikalier.